2. kolo přijímacího řízení

Počty volných míst pro 2. kolo a kritéria jsou zde