Učitelé teorie

Pedagogičtí pracovníci – učitelky/učitelé teoretického vyučování:

NOVÝ TELEFONNÍ SEZNAM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY platný od 1. 9. 2020
(klikni ZDE)

příjmení jméno, titul e-mail klapka telefon
Aujezký Aleš, Mgr. aujezky*    
Bumbálková Adéla, Bc. bumbalkova*    
Dorotíková Jana, Ing. dorotikova*    
Galandrová Lenka, Mgr. galandrova*    
Hermannová Lenka, Mgr. hermannova*    
Chromková Radka, Mgr. chromkova*    
Krupová Eva, Ing. krupova*    
Kyzlinková Jana, Mgr. kyzlinkova*    
Kubíčková Hana, Bc. Ing. kubickova*    
Lédlová Jana, Ing. ledlova*    
Lukšová Martina, Mgr. luksova*    
Malivánková Jana, Mgr. malivankova*    
Odehnalová Romana, Ing. odehnalova*    
Pál Richard, Ing. pal*    
Pejpek Jan, Mgr. pejpek*    
Podalová Kateřina, Mgr. podalova*    
Pokorný Josef, Ing. pokorny*    
Prachařová Toufarová Monika, Ing. pracharova*    
Prokeš Lubomír, Ing. prokes*    
Spáčilová Lenka, Mgr. spacilova*    
Šafářová Jiřina, Mgr. safarova.jirina*    
Šimíčková Sylvie simickova*    
Zámečníková Anna, JUDr. zamecnikova*    
Zemanová Barbara, Mgr. MgA. zemanova*    
Zemanová Hana, Mgr zemanova.h*    
Žádníková Lenka, Mgr. zadnikova*    
       
* Všechny naše e-maily mají koncovku @ssfdr.cz