Učitelé teorie

Pedagogičtí pracovníci - učitelky/učitelé:

příjmení jméno, titul e-mail klapka telefon
Aujezký Aleš, Mgr. aujezky@ssfdr.cz 31 539086667
Bumbálková Adéla, Bc. bumbalkova@ssfdr.cz 36 539086679
Dorotíková Jana, Ing. dorotikova@ssfdr.cz 19 539086627
Galandrová Lenka, Mgr. galandrova@ssfdr.cz 32 539086669
Hermannová Lenka, Mgr. hermannova@ssfdr.cz 37 539086678
Chromková Radka, Mgr. chromkova@ssfdr.cz 34 539086682
Krupová Eva, Ing. krupova@ssfdr.cz 37 539086678
Kyzlinková Jana, Mgr. kyzlinkova@ssfdr.cz 34 539086682
Kubíčková Hana, Bc. Ing. kubickova@ssfdr.cz 32 539086669
Lédlová Jana, Ing. ledlova@ssfdr.cz 37 539086678
Lukšová Martina, Mgr. luksova@ssfdr.cz 19 539086627
Malivánková Jana, Mgr. malivankova@ssfdr.cz 30 539086668
Odehnalová Romana, Ing. odehnalova@ssfdr.cz 18 539086675
Pál Richard, Ing. pal@ssfdr.cz 37 539086678
Pejpek Jan, Mgr. pejpek@ssfdr.cz 30 539086668
Podalová Kateřina, Mgr. podalova@ssfdr.cz 32 539086669
Pokorný Josef, Ing. pokorny@ssfdr.cz 31 539086667
Prachařová Toufarová Monika, Ing. pracharova@ssfdr.cz 32 539086669
Prokeš Lubomír, Ing. prokes@ssfdr.cz 31 539086667
Spáčilová Lenka, Mgr. spacilova@ssfdr.cz 37 539086678
Šimíčková Sylvie simickova@ssfdr.cz 34 539086682
Zámečníková Anna, JUDr. zamecnikova@ssfdr.cz 37 539086678
Zemanová Barbara, Mgr. MgA. zemanova@ssfdr.cz 36 539086679
Zemanová Hana, Mgr zemanova.h@ssfdr.cz 34 539086682
Žádníková Lenka, Mgr. zadnikova@ssfdr.cz 36 539086679