Konzultační hodiny

Konzultační hodiny všech učitelů teorie jsou stanovené na:

druhé a třetí úterý v měsíci od 13:45 do 14:30.

Pokud je v úterý provozní porada nebo pedagogická rada, domluvte si konzultaci na jiný den.

Po dohodě mezi učitelem a žákem, případně rodiči nebo zákonnými zástupci, je možné si domluvit jiné hodiny konzultace v době od 7:30 do 16:00, ve dnech kdy probíhá vyučování, ale krom hodin výuky daného učitele nebo učitelky.


Konzultační hodiny učitelů OV jsou rozepsané na informační tabuli školy v 1. NP.