Vedení školy

 

příjmení jméno, titul e-mail klapka telefon
ředitelka školy
Ing. Miroslava Zahradníková zahradnikova@ssfdr.cz 11 539 086 671
sekretariát školy   skola@ssfdr.cz 12 539 086 672
zástupkyně ředitelky
Mgr. Ludmila Štarhová starhova@ssfdr.cz 33 539 086 680
zástupkyně ředitelky      
Ing. Pavla Mikušková mikuskova@ssfdr.cz 33 539 086 680
zástupkyně ředitelky pro OV
Mgr. et Mgr. Jana Říhová rihova@ssfdr.cz 20 539 086 626
vedoucí ekonomka
Ing. Dagmar Kleinová kleinova@ssfdr.cz 35 539 086 681