Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu

Informace k vydávání zápisových lístků


Kontakty na speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny