Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení:

Jednotné přijímací zkoušky na obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

se konají ve dnech 12. a 15. dubna 2019.

1. kolo přijímacího řízení na ostatní obory vzdělání se koná 23. a 26. dubna 2019.

Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu

Informace k vydávání zápisových lístků


Kontakty na speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny