ZRUŠEN ODBORNÝ VÝCVIK i NÁHRADNÍ VOLNO za odborný výcvik (OV) v období hlavních prázdnin

V období hlavních prázdnin JE ZRUŠEN ODBORNÝ VÝCVIK i NÁHRADNÍ VOLNO za odborný výcvik (OV).
Toto se týká žáků ze tříd 1.GaGz a 2.GGa.

Náhradní volno za odborný výcvik (OV) mělo původně probíhat v níže uvedených termínech:
• u třídy 2.GGa: 1. – 5. 6. 2020

• u třídy 1.GaGz: 8. – 12. 6. 2020 

Mgr. et Mgr. Jana Říhová
zástupkyně ředitelky pro OV