Elektronické výpisy z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení žáci, rodiče a zákonní zástupci žáků,
po přihlášení do školního informačního systému EduPage naleznete ve svém účtu vygenerované elektronické výpisy z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 (oddíl ZNÁMKY, kde jste zvyklí sledovat průběžné hodnocení během školního roku).
Poznámka: Výpisy z vysvědčení se negenerují pro třídy, u nichž je realizováno prodloužené vzdělávání. U těchto tříd se zobrazují pouze výsledné známky za čtvrtletí, případně třičtvrtěletí.

Zde naleznete návod, jak si zobrazit elektronický výpis z vysvědčení v mobilní aplikaci EduPage.