logolink

7. Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce

Registrační číslo projektu     CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

 ICT kouč - popis projektu

 

6. Ergotep pro žáky i pedagogy 

Ergotep pro žáky i pedagogy - základní informace 

novinky:

 

Dovolte mi, abych Vás seznámila s novými informacemi o probíhajícím projektu „ Ergotep pro žáky i pedagogy“, do kterého se jako partner zapojila škola.

 

Školní rok 2014/2015 se přehoupl do druhé poloviny a žáci z naší školy začali vyjíždět na praxi již podruhé. Do dnešního dne se praktického vyučování v druhém pololetí zatím zúčastnilo 13 žáků z naší školy.

 

V měsíci únoru a březnu 2015 do Ergotepu zavítalo také 11 pedagogů, včele s paní ředitelkou, na dvoudenní seminář. Pokud by ještě nějaký pedagog měl zájem o účast na semináři Sociální podnikání pro pedagogy, termíny a volná místa nalezne na http://www.ergoeduka.cz/skoleni/detail-kurzu/socialni-podnikani-pro-pedagogy

 

V pátek dne 6.3.2015 proběhl ve vzdělávacím centru Ergoeduka evaluační workshop. Zúčastnili se jej zástupci Ergotepu, zástupci všech partnerů projektu, dalších škol i úřadů práce. Vyučující mentoři, lektoři i metodici center sociálního podnikání všech partnerů projektu zhodnotili probíhající praxe žáků i semináře pedagogů. Projekt byl všemi zúčastněnými hodnocen velice kladně u obou klíčových aktivit 01 i 03 pro obě cílové skupiny – žáky i pedagogy. Výstupem z tohoto workshopu jsou výhledy v oblasti vzdělání v užším propojení s praxí včetně návrhů další spolupráce po ukončení projektu Ergotep pro žáky i pedagogy. Bližší informace i fotografie z workshopu naleznete na stránkách http://www.ergoeduka.cz/novinky/71-evaluacni-workshop-6-3-2015-01

Poslední závěrečný workshop je plánován na pátek 12.6.2015 ( 9:00 – 13:00 hodin ) ve vzdělávacím centru Ergoeduka Proseč. Zájemci o účast na tomto workshopu se mohou přihlásit na e-mailovou adresu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

                                                                            Ing. Kateřina Bezdíčková koordinátor partnera 

 

 5. Pokrok, víc než o krok - projekt v rámci OP VK - EU peníze středním školám

http://www.pokrok.tode.cz

Digitální učební materiály - DUMy jsou zde:

 

tile

4. Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training

http://www.tileinvet.net

Mezinárodní projekt 4 univerzit a 4 středních škol ze 4 zemí: (Anglie, Česká republika, Estonsko, Finsko)

 

3. Škola jako magnet pro žáky

http://www.magnet.tode.cz/


2. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

http://www.nejsmevsichnistejni.cz/

Zapojení do projektu jako partnerská škola

Název projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

se speciálními vzdělávacími potřebami

www stránky: www.nejsmevsichnistejni.cz 

Stručný obsah projektu                            

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie(obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin,a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů,které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě.Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením.V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi zákl. a stř. škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům zákl. a stř. škol, vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP,jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzděl. oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se spec. vzděl. potřebami vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu.Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin,především menšiny OZP,protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1.015 milionu osob,což je 9,9% populace ČR).Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi,kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost,že odlišnost lidí nemusí být problémem,ale východiskem resp. výzvou.Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii,která se projevuje nejen v oblasti národnostní a rasové,ale i ve vztahu k menšině OZP.

 

Příjemce

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava

 

Partneři

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola,Beroun, Mládeže 1102
Tyfloservis, o.p.s.
Unie neslyšících Brno, o.s.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze – partner bez finanční spoluúčasti
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25
Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45
Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
Základní škola Prachatice, Vodňanská 2871. Snadnější komunikace se světem

Od začátku tohoto roku realizujeme společně se vzdělávací společností HYL s.r.o. projekt „Snadnější komunikace se světem“. Projekt byl schválen v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.1 – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání.

Cílem projektu je vyvinout vzdělávací programy, které usnadní zdravotně postiženým studentům práci s počítačem a především pak s jeho komunikačními nástroji. Na projektu se podílí tým zkušených specialistů, který je zárukou, že se nám podaří dosáhnout vytyčených výstupů.  Informace o postupu prací na projektu jsou umístěny na www.spoluprace.info.

Pod vedením členky realizačního týmu projektu za naši školu Ing. Pavly Němcové se do práce zapojili studenti naší školy.  Testováním cvičení a cennými připomínkami od počátku přispívají k rychlému pokroku při vývoji programů. Všem zúčastněným studentům za spolupráci děkujeme. 

Projekt je financován z ESF a rozpočtu ČR.

Joomla templates by a4joomla