Kritéria přijm. řízení

Obchodní akademie

Obchodní škola

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště 

Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá

Obchodní akademie - cizinci

Obchodní škola - cizinci

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště - cizinci

Praktická škola jednoletá - cizinci

Praktická škola dvouletá - cizinci

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku