Učitelé OV

příjmení jméno, titul e-mail telefon
Homola Jiří, Mgr. et Mgr. homola@ssfdr.cz 515504270
Chládek Vladimír, Ing. chladek@ssfdr.cz 515504275
Kovářová Hana kovarova@ssfdr.cz 725965416
Kráčmar Milan kracmar@ssfdr.cz 727834476
Mrázová Martina, Ing. mrazova@ssfdr.cz 727834476
Pětník Petr, Bc. petnik@ssfdr.cz 727834476
Prachařová Toufarová Monika, Ing. pracharova@ssfdr.cz 725965416
Reich Jiří reich@ssfdr.cz 727807402
Smrčková Alena, Mgr. smrckova@ssfdr.cz 539086668
Sopoušková Ivana sopouskova@ssfdr.cz 515504270
Šafářová Hana safarova@ssfdr.cz 515504274
Štarhová Dana, Mgr. et Mgr. starhovad@ssfdr.cz 725965416
Vičařová Karolína, Mgr. vicarova@ssfdr.cz 725965416
Voithová Denisa voithova@ssfdr.cz 725965416