INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO RODIČE

Informace o průběhu vzdělávání žáků školy poskytujeme všem žákům, rodičům

a zákonným zástupcům pomocí Internetové aplikace SAS.

Můžete tak nahlédnout do rozvrhů hodin, klasifikace, absence atd.

 

Přístup, tzn přístupové jméno a heslo do aplikace iSAS

vám předá třídní učitel nebo třídní učitelka žáka.

 

Vstup do informačního systému školy

Joomla templates by a4joomla